Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 91 3 94 101
08/02 kl 02 67 2 69 76
08/02 kl 03 49 3 52 58
08/02 kl 04 43 5 48 48
08/02 kl 05 51 6 57 57
08/02 kl 06 69 7 76 80
08/02 kl 07 93 9 102 106
08/02 kl 08 118 12 130 133
08/02 kl 09 139 14 153 156
08/02 kl 10 149 14 163 165
08/02 kl 11 145 15 160 161
08/02 kl 12 128 16 144 143
08/02 kl 13 103 16 119 109
08/02 kl 14 75 18 93 75
08/02 kl 15 50 17 67 -
08/02 kl 16 36 15 51 -
08/02 kl 17 37 14 51 -
08/02 kl 18 52 14 66 -
08/02 kl 19 75 17 92 -
08/02 kl 20 103 18 121 -
08/02 kl 21 130 18 148 -
08/02 kl 22 148 21 169 -
08/02 kl 23 150 25 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 210 239 252 211
Laveste vannstand 48 79 73 66 52
Avvik gult nivå -24 11 40 53 12
Avvik orange nivå -36 -1 28 41 0
Avvik rødt nivå -55 -20 9 22 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm