Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 136 30 166 -
09/02 kl 01 113 35 148 -
09/02 kl 02 84 40 124 -
09/02 kl 03 57 43 100 -
09/02 kl 04 39 42 81 -
09/02 kl 05 36 43 79 -
09/02 kl 06 49 45 94 -
09/02 kl 07 73 48 121 -
09/02 kl 08 101 49 150 -
09/02 kl 09 130 53 183 -
09/02 kl 10 151 54 205 -
09/02 kl 11 158 52 210 -
09/02 kl 12 148 52 200 -
09/02 kl 13 126 54 180 -
09/02 kl 14 96 59 155 -
09/02 kl 15 63 61 124 -
09/02 kl 16 37 60 97 -
09/02 kl 17 25 57 82 -
09/02 kl 18 31 54 85 -
09/02 kl 19 51 51 102 -
09/02 kl 20 79 51 130 -
09/02 kl 21 112 51 163 -
09/02 kl 22 140 51 191 -
09/02 kl 23 156 49 205 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 210 239 252 211
Laveste vannstand 48 79 73 66 52
Avvik gult nivå -24 11 40 53 12
Avvik orange nivå -36 -1 28 41 0
Avvik rødt nivå -55 -20 9 22 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm