Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 152 51 203 -
12/02 kl 01 160 51 211 -
12/02 kl 02 149 50 199 -
12/02 kl 03 123 49 172 -
12/02 kl 04 89 48 137 -
12/02 kl 05 55 47 102 -
12/02 kl 06 32 47 79 -
12/02 kl 07 28 47 75 -
12/02 kl 08 41 46 87 -
12/02 kl 09 67 44 111 -
12/02 kl 10 99 42 141 -
12/02 kl 11 130 42 172 -
12/02 kl 12 155 41 196 -
12/02 kl 13 166 41 207 -
12/02 kl 14 160 42 202 -
12/02 kl 15 137 41 178 -
12/02 kl 16 103 39 142 -
12/02 kl 17 65 37 102 -
12/02 kl 18 34 35 69 -
12/02 kl 19 19 33 52 -
12/02 kl 20 22 31 53 -
12/02 kl 21 41 30 71 -
12/02 kl 22 69 30 99 -
12/02 kl 23 102 29 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 210 239 252 211
Laveste vannstand 48 79 73 66 52
Avvik gult nivå -24 11 40 53 12
Avvik orange nivå -36 -1 28 41 0
Avvik rødt nivå -55 -20 9 22 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm