Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 192 211 203 -
12/02 kl 01 201 220 211 -
12/02 kl 02 190 209 199 -
12/02 kl 03 163 181 172 -
12/02 kl 04 129 144 137 -
12/02 kl 05 94 108 102 -
12/02 kl 06 69 85 79 -
12/02 kl 07 63 81 75 -
12/02 kl 08 74 94 87 -
12/02 kl 09 99 119 111 -
12/02 kl 10 130 151 141 -
12/02 kl 11 161 183 172 -
12/02 kl 12 185 207 196 -
12/02 kl 13 196 217 207 -
12/02 kl 14 190 212 202 -
12/02 kl 15 165 188 178 -
12/02 kl 16 130 151 142 -
12/02 kl 17 90 111 102 -
12/02 kl 18 57 77 69 -
12/02 kl 19 40 62 52 -
12/02 kl 20 42 63 53 -
12/02 kl 21 59 79 71 -
12/02 kl 22 83 107 99 -
12/02 kl 23 115 142 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 218 251 262 220
Laveste vannstand 47 72 70 53 40
Avvik gult nivå -15 19 52 63 21
Avvik orange nivå -27 7 40 51 9
Avvik rødt nivå -46 -12 21 32 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm