Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 203 202 194
12/02 kl 01 - 211 209 202
12/02 kl 02 - 199 197 -
12/02 kl 03 - 172 170 -
12/02 kl 04 - 137 135 -
12/02 kl 05 - 102 100 -
12/02 kl 06 - 79 78 -
12/02 kl 07 - 75 74 -
12/02 kl 08 - 87 85 -
12/02 kl 09 - 111 110 -
12/02 kl 10 - 141 141 -
12/02 kl 11 - 172 172 -
12/02 kl 12 - 196 196 -
12/02 kl 13 - 207 205 -
12/02 kl 14 - 202 - -
12/02 kl 15 - 178 - -
12/02 kl 16 - 142 - -
12/02 kl 17 - 102 - -
12/02 kl 18 - 69 - -
12/02 kl 19 - 52 - -
12/02 kl 20 - 53 - -
12/02 kl 21 - 71 - -
12/02 kl 22 - 99 - -
12/02 kl 23 - 131 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 175 210 239 252 211
Max. fra modell: 07/02 12 174 210 239 252 209
Max. fra modell: 07/02 00 175 206 239 251 202
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm