Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 40 59 51 -
12/02 kl 01 41 60 51 -
12/02 kl 02 41 60 50 -
12/02 kl 03 40 58 49 -
12/02 kl 04 40 55 48 -
12/02 kl 05 39 53 47 -
12/02 kl 06 37 53 47 -
12/02 kl 07 35 53 47 -
12/02 kl 08 33 53 46 -
12/02 kl 09 32 52 44 -
12/02 kl 10 31 52 42 -
12/02 kl 11 31 53 42 -
12/02 kl 12 30 52 41 -
12/02 kl 13 30 51 41 -
12/02 kl 14 30 52 42 -
12/02 kl 15 28 51 41 -
12/02 kl 16 27 48 39 -
12/02 kl 17 25 46 37 -
12/02 kl 18 23 43 35 -
12/02 kl 19 21 43 33 -
12/02 kl 20 20 41 31 -
12/02 kl 21 18 38 30 -
12/02 kl 22 14 38 30 -
12/02 kl 23 13 40 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 61 91 92 51
Laveste værets virkning 2 30 41 48 29
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm