Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 63 5 68 70
08/02 kl 02 21 5 26 28
08/02 kl 03 -26 3 -23 -16
08/02 kl 04 -66 2 -64 -53
08/02 kl 05 -90 3 -87 -77
08/02 kl 06 -92 4 -88 -83
08/02 kl 07 -70 4 -66 -63
08/02 kl 08 -28 5 -23 -21
08/02 kl 09 27 4 31 35
08/02 kl 10 79 5 84 91
08/02 kl 11 114 8 122 129
08/02 kl 12 121 9 130 136
08/02 kl 13 100 10 110 113
08/02 kl 14 58 10 68 68
08/02 kl 15 4 11 15 -
08/02 kl 16 -47 14 -33 -
08/02 kl 17 -86 16 -70 -
08/02 kl 18 -104 18 -86 -
08/02 kl 19 -96 17 -79 -
08/02 kl 20 -62 18 -44 -
08/02 kl 21 -10 19 9 -
08/02 kl 22 47 21 68 -
08/02 kl 23 92 24 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 176 212 233 191
Laveste vannstand -88 -81 -69 -75 -103
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm