Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 68 68 68 70
08/02 kl 02 26 26 26 28
08/02 kl 03 -24 -22 -23 -16
08/02 kl 04 -65 -63 -64 -53
08/02 kl 05 -87 -85 -87 -77
08/02 kl 06 -88 -86 -88 -83
08/02 kl 07 -66 -64 -66 -63
08/02 kl 08 -25 -22 -23 -21
08/02 kl 09 30 32 31 35
08/02 kl 10 84 86 84 91
08/02 kl 11 123 125 122 129
08/02 kl 12 130 133 130 136
08/02 kl 13 108 112 110 113
08/02 kl 14 66 69 68 68
08/02 kl 15 13 16 15 -
08/02 kl 16 -34 -31 -33 -
08/02 kl 17 -69 -66 -70 -
08/02 kl 18 -87 -83 -86 -
08/02 kl 19 -81 -77 -79 -
08/02 kl 20 -46 -41 -44 -
08/02 kl 21 9 15 9 -
08/02 kl 22 68 72 68 -
08/02 kl 23 114 119 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 184 230 249 206
Laveste vannstand -88 -82 -77 -83 -110
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm