Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
08/02 kl 01 0% 0% 0% 68
08/02 kl 02 0% 0% 0% 26
08/02 kl 03 0% 0% 0% -22
08/02 kl 04 0% 0% 0% -63
08/02 kl 05 0% 0% 0% -85
08/02 kl 06 0% 0% 0% -86
08/02 kl 07 0% 0% 0% -64
08/02 kl 08 0% 0% 0% -22
08/02 kl 09 0% 0% 0% 32
08/02 kl 10 0% 0% 0% 86
08/02 kl 11 0% 0% 0% 125
08/02 kl 12 0% 0% 0% 133
08/02 kl 13 0% 0% 0% 112
08/02 kl 14 0% 0% 0% 69
08/02 kl 15 0% 0% 0% 16
08/02 kl 16 0% 0% 0% -31
08/02 kl 17 0% 0% 0% -66
08/02 kl 18 0% 0% 0% -83
08/02 kl 19 0% 0% 0% -77
08/02 kl 20 0% 0% 0% -41
08/02 kl 21 0% 0% 0% 15
08/02 kl 22 0% 0% 0% 72
08/02 kl 23 0% 0% 0% 119

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 77%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 71% 100% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 4% 90% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm