Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 98 - 91 90
08/02 kl 01 70 68 66 65
08/02 kl 02 28 26 24 23
08/02 kl 03 -16 -23 -24 -26
08/02 kl 04 -53 -64 -65 -67
08/02 kl 05 -77 -87 -88 -89
08/02 kl 06 -83 -88 -90 -90
08/02 kl 07 -63 -66 -67 -67
08/02 kl 08 -21 -23 -25 -25
08/02 kl 09 35 31 30 29
08/02 kl 10 91 84 83 82
08/02 kl 11 129 122 120 120
08/02 kl 12 136 130 129 129
08/02 kl 13 113 110 109 109
08/02 kl 14 68 68 66 68
08/02 kl 15 - 15 13 14
08/02 kl 16 - -33 -35 -35
08/02 kl 17 - -70 -72 -72
08/02 kl 18 - -86 -88 -88
08/02 kl 19 - -79 -81 -79
08/02 kl 20 - -44 -46 -43
08/02 kl 21 - 9 8 11
08/02 kl 22 - 68 66 68
08/02 kl 23 - 116 114 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 130 176 212 233 191
Max. fra modell: 07/02 12 129 173 212 234 184
Max. fra modell: 07/02 00 129 172 221 239 162
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm