Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 112 25 137 -
09/02 kl 01 102 24 126 -
09/02 kl 02 65 22 87 -
09/02 kl 03 12 23 35 -
09/02 kl 04 -42 24 -18 -
09/02 kl 05 -84 24 -60 -
09/02 kl 06 -106 25 -81 -
09/02 kl 07 -102 27 -75 -
09/02 kl 08 -70 28 -42 -
09/02 kl 09 -15 30 15 -
09/02 kl 10 48 35 83 -
09/02 kl 11 104 39 143 -
09/02 kl 12 136 40 176 -
09/02 kl 13 135 41 176 -
09/02 kl 14 102 44 146 -
09/02 kl 15 46 45 91 -
09/02 kl 16 -16 46 30 -
09/02 kl 17 -72 48 -24 -
09/02 kl 18 -110 52 -58 -
09/02 kl 19 -122 52 -70 -
09/02 kl 20 -105 49 -56 -
09/02 kl 21 -60 49 -11 -
09/02 kl 22 3 51 54 -
09/02 kl 23 67 51 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 176 212 233 191
Laveste vannstand -88 -81 -69 -75 -103
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm