Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 133 139 137 -
09/02 kl 01 122 128 126 -
09/02 kl 02 86 93 87 -
09/02 kl 03 36 43 35 -
09/02 kl 04 -18 -11 -18 -
09/02 kl 05 -61 -54 -60 -
09/02 kl 06 -82 -73 -81 -
09/02 kl 07 -77 -68 -75 -
09/02 kl 08 -47 -37 -42 -
09/02 kl 09 11 21 15 -
09/02 kl 10 78 89 83 -
09/02 kl 11 137 150 143 -
09/02 kl 12 171 184 176 -
09/02 kl 13 172 184 176 -
09/02 kl 14 143 156 146 -
09/02 kl 15 89 103 91 -
09/02 kl 16 27 41 30 -
09/02 kl 17 -31 -17 -24 -
09/02 kl 18 -68 -54 -58 -
09/02 kl 19 -77 -64 -70 -
09/02 kl 20 -58 -46 -56 -
09/02 kl 21 -14 -2 -11 -
09/02 kl 22 45 59 54 -
09/02 kl 23 108 126 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 184 230 249 206
Laveste vannstand -88 -82 -77 -83 -110
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm