Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 21 27 25 -
09/02 kl 01 20 26 24 -
09/02 kl 02 21 28 22 -
09/02 kl 03 24 31 23 -
09/02 kl 04 24 31 24 -
09/02 kl 05 23 30 24 -
09/02 kl 06 24 33 25 -
09/02 kl 07 25 34 27 -
09/02 kl 08 23 33 28 -
09/02 kl 09 26 36 30 -
09/02 kl 10 30 41 35 -
09/02 kl 11 33 46 39 -
09/02 kl 12 35 48 40 -
09/02 kl 13 37 49 41 -
09/02 kl 14 41 54 44 -
09/02 kl 15 43 57 45 -
09/02 kl 16 43 57 46 -
09/02 kl 17 41 55 48 -
09/02 kl 18 42 56 52 -
09/02 kl 19 45 58 52 -
09/02 kl 20 47 59 49 -
09/02 kl 21 46 58 49 -
09/02 kl 22 42 56 51 -
09/02 kl 23 41 59 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 52 64 74 51
Laveste værets virkning 2 22 49 53 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm