Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 86 65 151 -
11/02 kl 01 128 68 196 -
11/02 kl 02 134 67 201 -
11/02 kl 03 103 66 169 -
11/02 kl 04 46 66 112 -
11/02 kl 05 -19 69 50 -
11/02 kl 06 -77 71 -6 -
11/02 kl 07 -113 71 -42 -
11/02 kl 08 -121 71 -50 -
11/02 kl 09 -98 72 -26 -
11/02 kl 10 -46 74 28 -
11/02 kl 11 23 74 97 -
11/02 kl 12 94 74 168 -
11/02 kl 13 144 73 217 -
11/02 kl 14 160 73 233 -
11/02 kl 15 135 72 207 -
11/02 kl 16 80 71 151 -
11/02 kl 17 9 69 78 -
11/02 kl 18 -60 67 7 -
11/02 kl 19 -112 65 -47 -
11/02 kl 20 -138 63 -75 -
11/02 kl 21 -134 61 -73 -
11/02 kl 22 -98 56 -42 -
11/02 kl 23 -36 53 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 176 212 233 191
Laveste vannstand -88 -81 -69 -75 -103
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm