Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 0% 0% 0% 167
11/02 kl 01 100% 10% 0% 212
11/02 kl 02 100% 40% 0% 220
11/02 kl 03 2% 0% 0% 190
11/02 kl 04 0% 0% 0% 133
11/02 kl 05 0% 0% 0% 67
11/02 kl 06 0% 0% 0% 9
11/02 kl 07 0% 0% 0% -26
11/02 kl 08 0% 0% 0% -35
11/02 kl 09 0% 0% 0% -10
11/02 kl 10 0% 0% 0% 43
11/02 kl 11 0% 0% 0% 114
11/02 kl 12 0% 0% 0% 184
11/02 kl 13 100% 100% 2% 233
11/02 kl 14 100% 100% 90% 249
11/02 kl 15 100% 33% 0% 224
11/02 kl 16 0% 0% 0% 166
11/02 kl 17 0% 0% 0% 93
11/02 kl 18 0% 0% 0% 21
11/02 kl 19 0% 0% 0% -34
11/02 kl 20 0% 0% 0% -63
11/02 kl 21 0% 0% 0% -61
11/02 kl 22 0% 0% 0% -28
11/02 kl 23 0% 0% 0% 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 77%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 71% 100% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 4% 90% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm