Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 151 156 167
11/02 kl 01 - 196 201 209
11/02 kl 02 - 201 207 215
11/02 kl 03 - 169 178 184
11/02 kl 04 - 112 122 127
11/02 kl 05 - 50 56 62
11/02 kl 06 - -6 -3 3
11/02 kl 07 - -42 -39 -32
11/02 kl 08 - -50 -46 -41
11/02 kl 09 - -26 -22 -18
11/02 kl 10 - 28 31 34
11/02 kl 11 - 97 100 102
11/02 kl 12 - 168 169 174
11/02 kl 13 - 217 218 223
11/02 kl 14 - 233 234 239
11/02 kl 15 - 207 209 214
11/02 kl 16 - 151 152 159
11/02 kl 17 - 78 80 87
11/02 kl 18 - 7 9 17
11/02 kl 19 - -47 -45 -37
11/02 kl 20 - -75 -73 -65
11/02 kl 21 - -73 -70 -60
11/02 kl 22 - -42 -37 -27
11/02 kl 23 - 17 22 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 130 176 212 233 191
Max. fra modell: 07/02 12 129 173 212 234 184
Max. fra modell: 07/02 00 129 172 221 239 162
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm