Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 36 51 87 -
12/02 kl 01 100 49 149 -
12/02 kl 02 134 46 180 -
12/02 kl 03 130 44 174 -
12/02 kl 04 90 41 131 -
12/02 kl 05 29 39 68 -
12/02 kl 06 -36 37 1 -
12/02 kl 07 -88 36 -52 -
12/02 kl 08 -116 35 -81 -
12/02 kl 09 -115 34 -81 -
12/02 kl 10 -85 35 -50 -
12/02 kl 11 -28 36 8 -
12/02 kl 12 43 35 78 -
12/02 kl 13 109 35 144 -
12/02 kl 14 151 34 185 -
12/02 kl 15 156 35 191 -
12/02 kl 16 122 35 157 -
12/02 kl 17 61 36 97 -
12/02 kl 18 -10 36 26 -
12/02 kl 19 -74 35 -39 -
12/02 kl 20 -119 34 -85 -
12/02 kl 21 -137 34 -103 -
12/02 kl 22 -126 33 -93 -
12/02 kl 23 -84 33 -51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 176 212 233 191
Laveste vannstand -88 -81 -69 -75 -103
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm