Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 83 102 87 -
12/02 kl 01 143 163 149 -
12/02 kl 02 176 195 180 -
12/02 kl 03 171 190 174 -
12/02 kl 04 128 148 131 -
12/02 kl 05 64 85 68 -
12/02 kl 06 -3 19 1 -
12/02 kl 07 -56 -34 -52 -
12/02 kl 08 -86 -63 -81 -
12/02 kl 09 -86 -63 -81 -
12/02 kl 10 -56 -34 -50 -
12/02 kl 11 1 23 8 -
12/02 kl 12 71 94 78 -
12/02 kl 13 137 161 144 -
12/02 kl 14 179 203 185 -
12/02 kl 15 184 206 191 -
12/02 kl 16 151 170 157 -
12/02 kl 17 89 111 97 -
12/02 kl 18 17 40 26 -
12/02 kl 19 -48 -25 -39 -
12/02 kl 20 -93 -70 -85 -
12/02 kl 21 -110 -86 -103 -
12/02 kl 22 -101 -75 -93 -
12/02 kl 23 -59 -34 -51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 184 230 249 206
Laveste vannstand -88 -82 -77 -83 -110
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm