Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 47 66 51 -
12/02 kl 01 43 63 49 -
12/02 kl 02 42 61 46 -
12/02 kl 03 41 60 44 -
12/02 kl 04 38 58 41 -
12/02 kl 05 35 56 39 -
12/02 kl 06 33 55 37 -
12/02 kl 07 32 54 36 -
12/02 kl 08 30 53 35 -
12/02 kl 09 29 52 34 -
12/02 kl 10 29 51 35 -
12/02 kl 11 29 51 36 -
12/02 kl 12 28 51 35 -
12/02 kl 13 28 52 35 -
12/02 kl 14 28 52 34 -
12/02 kl 15 28 50 35 -
12/02 kl 16 29 48 35 -
12/02 kl 17 28 50 36 -
12/02 kl 18 27 50 36 -
12/02 kl 19 26 49 35 -
12/02 kl 20 26 49 34 -
12/02 kl 21 27 51 34 -
12/02 kl 22 25 51 33 -
12/02 kl 23 25 50 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 52 64 74 51
Laveste værets virkning 2 22 49 53 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm