Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 229 5 234 236
08/02 kl 02 187 5 192 194
08/02 kl 03 140 3 143 150
08/02 kl 04 100 2 102 113
08/02 kl 05 76 3 79 89
08/02 kl 06 74 4 78 83
08/02 kl 07 96 4 100 103
08/02 kl 08 138 5 143 145
08/02 kl 09 193 4 197 201
08/02 kl 10 245 5 250 257
08/02 kl 11 280 8 288 295
08/02 kl 12 287 9 296 302
08/02 kl 13 266 10 276 279
08/02 kl 14 224 10 234 234
08/02 kl 15 170 11 181 -
08/02 kl 16 119 14 133 -
08/02 kl 17 80 16 96 -
08/02 kl 18 62 18 80 -
08/02 kl 19 70 17 87 -
08/02 kl 20 104 18 122 -
08/02 kl 21 156 19 175 -
08/02 kl 22 213 21 234 -
08/02 kl 23 258 24 282 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 342 378 399 357
Laveste vannstand 78 85 97 91 63
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm