Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 234 234 234 236
08/02 kl 02 192 192 192 194
08/02 kl 03 142 144 143 150
08/02 kl 04 101 103 102 113
08/02 kl 05 79 81 79 89
08/02 kl 06 78 80 78 83
08/02 kl 07 100 102 100 103
08/02 kl 08 141 144 143 145
08/02 kl 09 196 198 197 201
08/02 kl 10 250 252 250 257
08/02 kl 11 289 291 288 295
08/02 kl 12 296 299 296 302
08/02 kl 13 274 278 276 279
08/02 kl 14 232 235 234 234
08/02 kl 15 179 182 181 -
08/02 kl 16 132 135 133 -
08/02 kl 17 97 100 96 -
08/02 kl 18 79 83 80 -
08/02 kl 19 85 89 87 -
08/02 kl 20 120 125 122 -
08/02 kl 21 175 181 175 -
08/02 kl 22 234 238 234 -
08/02 kl 23 280 285 282 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 350 396 415 372
Laveste vannstand 78 84 89 83 56
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm