Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 264 - 257 256
08/02 kl 01 236 234 232 231
08/02 kl 02 194 192 190 189
08/02 kl 03 150 143 142 140
08/02 kl 04 113 102 101 99
08/02 kl 05 89 79 78 77
08/02 kl 06 83 78 76 76
08/02 kl 07 103 100 99 99
08/02 kl 08 145 143 141 141
08/02 kl 09 201 197 196 195
08/02 kl 10 257 250 249 248
08/02 kl 11 295 288 286 286
08/02 kl 12 302 296 295 295
08/02 kl 13 279 276 275 275
08/02 kl 14 234 234 232 234
08/02 kl 15 - 181 179 180
08/02 kl 16 - 133 131 131
08/02 kl 17 - 96 94 94
08/02 kl 18 - 80 78 78
08/02 kl 19 - 87 85 87
08/02 kl 20 - 122 120 123
08/02 kl 21 - 175 174 177
08/02 kl 22 - 234 232 234
08/02 kl 23 - 282 280 282

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 296 342 378 399 357
Max. fra modell: 07/02 12 295 339 378 400 350
Max. fra modell: 07/02 00 295 338 387 405 328
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm