Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 5 5 5 7
08/02 kl 02 5 5 5 7
08/02 kl 03 2 4 3 10
08/02 kl 04 1 3 2 13
08/02 kl 05 3 5 3 13
08/02 kl 06 4 6 4 9
08/02 kl 07 4 6 4 7
08/02 kl 08 3 6 5 7
08/02 kl 09 3 5 4 8
08/02 kl 10 5 7 5 12
08/02 kl 11 9 11 8 15
08/02 kl 12 9 12 9 15
08/02 kl 13 8 12 10 13
08/02 kl 14 8 11 10 10
08/02 kl 15 9 12 11 -
08/02 kl 16 13 16 14 -
08/02 kl 17 17 20 16 -
08/02 kl 18 17 21 18 -
08/02 kl 19 15 19 17 -
08/02 kl 20 16 21 18 -
08/02 kl 21 19 25 19 -
08/02 kl 22 21 25 21 -
08/02 kl 23 22 27 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 52 64 74 51
Laveste værets virkning 2 22 49 53 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm