Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 278 25 303 -
09/02 kl 01 268 24 292 -
09/02 kl 02 231 22 253 -
09/02 kl 03 178 23 201 -
09/02 kl 04 124 24 148 -
09/02 kl 05 82 24 106 -
09/02 kl 06 60 25 85 -
09/02 kl 07 64 27 91 -
09/02 kl 08 96 28 124 -
09/02 kl 09 151 30 181 -
09/02 kl 10 214 35 249 -
09/02 kl 11 270 39 309 -
09/02 kl 12 302 40 342 -
09/02 kl 13 301 41 342 -
09/02 kl 14 268 44 312 -
09/02 kl 15 212 45 257 -
09/02 kl 16 150 46 196 -
09/02 kl 17 94 48 142 -
09/02 kl 18 56 52 108 -
09/02 kl 19 44 52 96 -
09/02 kl 20 61 49 110 -
09/02 kl 21 106 49 155 -
09/02 kl 22 169 51 220 -
09/02 kl 23 233 51 284 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 342 378 399 357
Laveste vannstand 78 85 97 91 63
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm