Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 299 305 303 -
09/02 kl 01 288 294 292 -
09/02 kl 02 252 259 253 -
09/02 kl 03 202 209 201 -
09/02 kl 04 148 155 148 -
09/02 kl 05 105 112 106 -
09/02 kl 06 84 93 85 -
09/02 kl 07 89 98 91 -
09/02 kl 08 119 129 124 -
09/02 kl 09 177 187 181 -
09/02 kl 10 244 255 249 -
09/02 kl 11 303 316 309 -
09/02 kl 12 337 350 342 -
09/02 kl 13 338 350 342 -
09/02 kl 14 309 322 312 -
09/02 kl 15 255 269 257 -
09/02 kl 16 193 207 196 -
09/02 kl 17 135 149 142 -
09/02 kl 18 98 112 108 -
09/02 kl 19 89 102 96 -
09/02 kl 20 108 120 110 -
09/02 kl 21 152 164 155 -
09/02 kl 22 211 225 220 -
09/02 kl 23 274 292 284 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 350 396 415 372
Laveste vannstand 78 84 89 83 56
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm