Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 303 300 303
09/02 kl 01 - 292 290 292
09/02 kl 02 - 253 252 254
09/02 kl 03 - 201 200 201
09/02 kl 04 - 148 146 147
09/02 kl 05 - 106 102 105
09/02 kl 06 - 85 82 85
09/02 kl 07 - 91 87 89
09/02 kl 08 - 124 120 121
09/02 kl 09 - 181 177 177
09/02 kl 10 - 249 245 245
09/02 kl 11 - 309 304 304
09/02 kl 12 - 342 338 337
09/02 kl 13 - 342 339 338
09/02 kl 14 - 312 308 306
09/02 kl 15 - 257 253 250
09/02 kl 16 - 196 193 189
09/02 kl 17 - 142 139 134
09/02 kl 18 - 108 104 97
09/02 kl 19 - 96 93 85
09/02 kl 20 - 110 108 101
09/02 kl 21 - 155 152 146
09/02 kl 22 - 220 216 211
09/02 kl 23 - 284 281 275

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 296 342 378 399 357
Max. fra modell: 07/02 12 295 339 378 400 350
Max. fra modell: 07/02 00 295 338 387 405 328
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm