Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 279 51 330 -
10/02 kl 01 293 51 344 -
10/02 kl 02 273 50 323 -
10/02 kl 03 225 49 274 -
10/02 kl 04 164 52 216 -
10/02 kl 05 106 55 161 -
10/02 kl 06 64 54 118 -
10/02 kl 07 48 55 103 -
10/02 kl 08 62 56 118 -
10/02 kl 09 105 57 162 -
10/02 kl 10 169 56 225 -
10/02 kl 11 238 58 296 -
10/02 kl 12 293 59 352 -
10/02 kl 13 318 60 378 -
10/02 kl 14 306 60 366 -
10/02 kl 15 260 61 321 -
10/02 kl 16 195 60 255 -
10/02 kl 17 127 58 185 -
10/02 kl 18 71 60 131 -
10/02 kl 19 37 62 99 -
10/02 kl 20 33 64 97 -
10/02 kl 21 61 63 124 -
10/02 kl 22 116 62 178 -
10/02 kl 23 186 63 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 342 378 399 357
Laveste vannstand 78 85 97 91 63
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm