Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 322 341 330 -
10/02 kl 01 338 356 344 -
10/02 kl 02 316 335 323 -
10/02 kl 03 265 288 274 -
10/02 kl 04 206 232 216 -
10/02 kl 05 150 176 161 -
10/02 kl 06 109 135 118 -
10/02 kl 07 93 119 103 -
10/02 kl 08 106 135 118 -
10/02 kl 09 150 181 162 -
10/02 kl 10 216 246 225 -
10/02 kl 11 288 316 296 -
10/02 kl 12 344 371 352 -
10/02 kl 13 369 396 378 -
10/02 kl 14 358 385 366 -
10/02 kl 15 313 342 321 -
10/02 kl 16 248 275 255 -
10/02 kl 17 181 207 185 -
10/02 kl 18 125 152 131 -
10/02 kl 19 91 119 99 -
10/02 kl 20 89 115 97 -
10/02 kl 21 117 142 124 -
10/02 kl 22 172 197 178 -
10/02 kl 23 244 267 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 350 396 415 372
Laveste vannstand 78 84 89 83 56
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm