Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/02 kl 00 0% 0% 0% 341
10/02 kl 01 0% 0% 0% 356
10/02 kl 02 0% 0% 0% 335
10/02 kl 03 0% 0% 0% 288
10/02 kl 04 0% 0% 0% 232
10/02 kl 05 0% 0% 0% 176
10/02 kl 06 0% 0% 0% 135
10/02 kl 07 0% 0% 0% 119
10/02 kl 08 0% 0% 0% 135
10/02 kl 09 0% 0% 0% 181
10/02 kl 10 0% 0% 0% 246
10/02 kl 11 0% 0% 0% 316
10/02 kl 12 25% 0% 0% 371
10/02 kl 13 100% 71% 4% 396
10/02 kl 14 100% 10% 0% 385
10/02 kl 15 0% 0% 0% 342
10/02 kl 16 0% 0% 0% 275
10/02 kl 17 0% 0% 0% 207
10/02 kl 18 0% 0% 0% 152
10/02 kl 19 0% 0% 0% 119
10/02 kl 20 0% 0% 0% 115
10/02 kl 21 0% 0% 0% 142
10/02 kl 22 0% 0% 0% 197
10/02 kl 23 0% 0% 0% 267

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 77%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 71% 100% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 4% 90% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm