Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 43 62 51 -
10/02 kl 01 45 63 51 -
10/02 kl 02 43 62 50 -
10/02 kl 03 40 63 49 -
10/02 kl 04 42 68 52 -
10/02 kl 05 44 70 55 -
10/02 kl 06 45 71 54 -
10/02 kl 07 45 71 55 -
10/02 kl 08 44 73 56 -
10/02 kl 09 45 76 57 -
10/02 kl 10 47 77 56 -
10/02 kl 11 50 78 58 -
10/02 kl 12 51 78 59 -
10/02 kl 13 51 78 60 -
10/02 kl 14 52 79 60 -
10/02 kl 15 53 82 61 -
10/02 kl 16 53 80 60 -
10/02 kl 17 54 80 58 -
10/02 kl 18 54 81 60 -
10/02 kl 19 54 82 62 -
10/02 kl 20 56 82 64 -
10/02 kl 21 56 81 63 -
10/02 kl 22 56 81 62 -
10/02 kl 23 58 81 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 52 64 74 51
Laveste værets virkning 2 22 49 53 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm