Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 252 65 317 -
11/02 kl 01 294 68 362 -
11/02 kl 02 300 67 367 -
11/02 kl 03 269 66 335 -
11/02 kl 04 212 66 278 -
11/02 kl 05 147 69 216 -
11/02 kl 06 89 71 160 -
11/02 kl 07 53 71 124 -
11/02 kl 08 45 71 116 -
11/02 kl 09 68 72 140 -
11/02 kl 10 120 74 194 -
11/02 kl 11 189 74 263 -
11/02 kl 12 260 74 334 -
11/02 kl 13 310 73 383 -
11/02 kl 14 326 73 399 -
11/02 kl 15 301 72 373 -
11/02 kl 16 246 71 317 -
11/02 kl 17 175 69 244 -
11/02 kl 18 106 67 173 -
11/02 kl 19 54 65 119 -
11/02 kl 20 28 63 91 -
11/02 kl 21 32 61 93 -
11/02 kl 22 68 56 124 -
11/02 kl 23 130 53 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 342 378 399 357
Laveste vannstand 78 85 97 91 63
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm