Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 313 333 317 -
11/02 kl 01 356 378 362 -
11/02 kl 02 362 386 367 -
11/02 kl 03 330 356 335 -
11/02 kl 04 276 299 278 -
11/02 kl 05 214 233 216 -
11/02 kl 06 157 175 160 -
11/02 kl 07 121 140 124 -
11/02 kl 08 112 131 116 -
11/02 kl 09 135 156 140 -
11/02 kl 10 187 209 194 -
11/02 kl 11 257 280 263 -
11/02 kl 12 328 350 334 -
11/02 kl 13 376 399 383 -
11/02 kl 14 390 415 399 -
11/02 kl 15 363 390 373 -
11/02 kl 16 308 332 317 -
11/02 kl 17 237 259 244 -
11/02 kl 18 166 187 173 -
11/02 kl 19 111 132 119 -
11/02 kl 20 83 103 91 -
11/02 kl 21 87 105 93 -
11/02 kl 22 121 138 124 -
11/02 kl 23 181 198 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 350 396 415 372
Laveste vannstand 78 84 89 83 56
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm