Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 0% 0% 0% 333
11/02 kl 01 100% 10% 0% 378
11/02 kl 02 100% 40% 0% 386
11/02 kl 03 2% 0% 0% 356
11/02 kl 04 0% 0% 0% 299
11/02 kl 05 0% 0% 0% 233
11/02 kl 06 0% 0% 0% 175
11/02 kl 07 0% 0% 0% 140
11/02 kl 08 0% 0% 0% 131
11/02 kl 09 0% 0% 0% 156
11/02 kl 10 0% 0% 0% 209
11/02 kl 11 0% 0% 0% 280
11/02 kl 12 0% 0% 0% 350
11/02 kl 13 100% 100% 2% 399
11/02 kl 14 100% 100% 90% 415
11/02 kl 15 100% 33% 0% 390
11/02 kl 16 0% 0% 0% 332
11/02 kl 17 0% 0% 0% 259
11/02 kl 18 0% 0% 0% 187
11/02 kl 19 0% 0% 0% 132
11/02 kl 20 0% 0% 0% 103
11/02 kl 21 0% 0% 0% 105
11/02 kl 22 0% 0% 0% 138
11/02 kl 23 0% 0% 0% 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 77%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 71% 100% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 4% 90% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm