Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 317 322 333
11/02 kl 01 - 362 367 375
11/02 kl 02 - 367 373 381
11/02 kl 03 - 335 344 350
11/02 kl 04 - 278 288 293
11/02 kl 05 - 216 222 228
11/02 kl 06 - 160 163 169
11/02 kl 07 - 124 127 134
11/02 kl 08 - 116 120 125
11/02 kl 09 - 140 144 148
11/02 kl 10 - 194 197 200
11/02 kl 11 - 263 266 268
11/02 kl 12 - 334 335 340
11/02 kl 13 - 383 384 389
11/02 kl 14 - 399 400 405
11/02 kl 15 - 373 375 380
11/02 kl 16 - 317 318 325
11/02 kl 17 - 244 246 253
11/02 kl 18 - 173 175 183
11/02 kl 19 - 119 121 129
11/02 kl 20 - 91 93 101
11/02 kl 21 - 93 96 106
11/02 kl 22 - 124 129 139
11/02 kl 23 - 183 188 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 296 342 378 399 357
Max. fra modell: 07/02 12 295 339 378 400 350
Max. fra modell: 07/02 00 295 338 387 405 328
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm