Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 61 81 65 -
11/02 kl 01 62 84 68 -
11/02 kl 02 62 86 67 -
11/02 kl 03 61 87 66 -
11/02 kl 04 64 87 66 -
11/02 kl 05 67 86 69 -
11/02 kl 06 68 86 71 -
11/02 kl 07 68 87 71 -
11/02 kl 08 67 86 71 -
11/02 kl 09 67 88 72 -
11/02 kl 10 67 89 74 -
11/02 kl 11 68 91 74 -
11/02 kl 12 68 90 74 -
11/02 kl 13 66 89 73 -
11/02 kl 14 64 89 73 -
11/02 kl 15 62 89 72 -
11/02 kl 16 62 86 71 -
11/02 kl 17 62 84 69 -
11/02 kl 18 60 81 67 -
11/02 kl 19 57 78 65 -
11/02 kl 20 55 75 63 -
11/02 kl 21 55 73 61 -
11/02 kl 22 53 70 56 -
11/02 kl 23 51 68 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 52 64 74 51
Laveste værets virkning 2 22 49 53 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm