Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 202 51 253 -
12/02 kl 01 266 49 315 -
12/02 kl 02 300 46 346 -
12/02 kl 03 296 44 340 -
12/02 kl 04 256 41 297 -
12/02 kl 05 195 39 234 -
12/02 kl 06 130 37 167 -
12/02 kl 07 78 36 114 -
12/02 kl 08 50 35 85 -
12/02 kl 09 51 34 85 -
12/02 kl 10 81 35 116 -
12/02 kl 11 138 36 174 -
12/02 kl 12 209 35 244 -
12/02 kl 13 275 35 310 -
12/02 kl 14 317 34 351 -
12/02 kl 15 322 35 357 -
12/02 kl 16 288 35 323 -
12/02 kl 17 227 36 263 -
12/02 kl 18 156 36 192 -
12/02 kl 19 92 35 127 -
12/02 kl 20 47 34 81 -
12/02 kl 21 29 34 63 -
12/02 kl 22 40 33 73 -
12/02 kl 23 82 33 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 342 378 399 357
Laveste vannstand 78 85 97 91 63
Avvik gult nivå -60 -14 22 43 1
Avvik orange nivå -79 -33 3 24 -18
Avvik rødt nivå -99 -53 -17 4 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm