Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 249 268 253 -
12/02 kl 01 309 329 315 -
12/02 kl 02 342 361 346 -
12/02 kl 03 337 356 340 -
12/02 kl 04 294 314 297 -
12/02 kl 05 230 251 234 -
12/02 kl 06 163 185 167 -
12/02 kl 07 110 132 114 -
12/02 kl 08 80 103 85 -
12/02 kl 09 80 103 85 -
12/02 kl 10 110 132 116 -
12/02 kl 11 167 189 174 -
12/02 kl 12 237 260 244 -
12/02 kl 13 303 327 310 -
12/02 kl 14 345 369 351 -
12/02 kl 15 350 372 357 -
12/02 kl 16 317 336 323 -
12/02 kl 17 255 277 263 -
12/02 kl 18 183 206 192 -
12/02 kl 19 118 141 127 -
12/02 kl 20 73 96 81 -
12/02 kl 21 56 80 63 -
12/02 kl 22 65 91 73 -
12/02 kl 23 107 132 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 350 396 415 372
Laveste vannstand 78 84 89 83 56
Avvik gult nivå -57 -6 40 59 16
Avvik orange nivå -76 -25 21 40 -3
Avvik rødt nivå -96 -45 1 20 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm