Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 0% 0% 0% 268
12/02 kl 01 0% 0% 0% 329
12/02 kl 02 19% 0% 0% 361
12/02 kl 03 2% 0% 0% 356
12/02 kl 04 0% 0% 0% 314
12/02 kl 05 0% 0% 0% 251
12/02 kl 06 0% 0% 0% 185
12/02 kl 07 0% 0% 0% 132
12/02 kl 08 0% 0% 0% 103
12/02 kl 09 0% 0% 0% 103
12/02 kl 10 0% 0% 0% 132
12/02 kl 11 0% 0% 0% 189
12/02 kl 12 0% 0% 0% 260
12/02 kl 13 0% 0% 0% 327
12/02 kl 14 35% 0% 0% 369
12/02 kl 15 77% 0% 0% 372
12/02 kl 16 0% 0% 0% 336
12/02 kl 17 0% 0% 0% 277
12/02 kl 18 0% 0% 0% 206
12/02 kl 19 0% 0% 0% 141
12/02 kl 20 0% 0% 0% 96
12/02 kl 21 0% 0% 0% 80
12/02 kl 22 0% 0% 0% 91
12/02 kl 23 0% 0% 0% 132

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 77%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 71% 100% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 4% 90% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm