Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 253 257 267
12/02 kl 01 - 315 319 328
12/02 kl 02 - 346 350 -
12/02 kl 03 - 340 344 -
12/02 kl 04 - 297 302 -
12/02 kl 05 - 234 238 -
12/02 kl 06 - 167 171 -
12/02 kl 07 - 114 117 -
12/02 kl 08 - 85 87 -
12/02 kl 09 - 85 86 -
12/02 kl 10 - 116 116 -
12/02 kl 11 - 174 173 -
12/02 kl 12 - 244 244 -
12/02 kl 13 - 310 308 -
12/02 kl 14 - 351 - -
12/02 kl 15 - 357 - -
12/02 kl 16 - 323 - -
12/02 kl 17 - 263 - -
12/02 kl 18 - 192 - -
12/02 kl 19 - 127 - -
12/02 kl 20 - 81 - -
12/02 kl 21 - 63 - -
12/02 kl 22 - 73 - -
12/02 kl 23 - 115 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 296 342 378 399 357
Max. fra modell: 07/02 12 295 339 378 400 350
Max. fra modell: 07/02 00 295 338 387 405 328
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm