Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 0 -6 -6 0
08/02 kl 02 0 -6 -6 0
08/02 kl 03 0 -6 -6 0
08/02 kl 04 0 -5 -5 0
08/02 kl 05 0 -6 -6 0
08/02 kl 06 0 -5 -5 0
08/02 kl 07 0 -4 -4 0
08/02 kl 08 0 -3 -3 0
08/02 kl 09 0 -1 -1 0
08/02 kl 10 0 0 0 0
08/02 kl 11 0 0 0 0
08/02 kl 12 0 0 0 0
08/02 kl 13 0 0 0 0
08/02 kl 14 0 1 1 0
08/02 kl 15 0 4 4 -
08/02 kl 16 0 8 8 -
08/02 kl 17 0 12 12 -
08/02 kl 18 0 15 15 -
08/02 kl 19 0 16 16 -
08/02 kl 20 0 15 15 -
08/02 kl 21 0 16 16 -
08/02 kl 22 0 19 19 -
08/02 kl 23 0 21 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 26 77 67 45
Laveste vannstand -6 1 24 45 25
Avvik gult nivå -87 -82 -31 -41 -63
Avvik orange nivå -99 -94 -43 -53 -75
Avvik rødt nivå -118 -113 -62 -72 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm