Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -6 -6 -6 0
08/02 kl 02 -6 -6 -6 0
08/02 kl 03 -7 -5 -6 0
08/02 kl 04 -6 -4 -5 0
08/02 kl 05 -6 -5 -6 0
08/02 kl 06 -7 -5 -5 0
08/02 kl 07 -6 -3 -4 0
08/02 kl 08 -7 -3 -3 0
08/02 kl 09 -6 -2 -1 0
08/02 kl 10 -6 -2 0 0
08/02 kl 11 -5 0 0 0
08/02 kl 12 -4 1 0 0
08/02 kl 13 -3 3 0 0
08/02 kl 14 -1 5 1 0
08/02 kl 15 1 8 4 -
08/02 kl 16 4 10 8 -
08/02 kl 17 6 13 12 -
08/02 kl 18 9 15 15 -
08/02 kl 19 9 17 16 -
08/02 kl 20 11 18 15 -
08/02 kl 21 12 19 16 -
08/02 kl 22 13 20 19 -
08/02 kl 23 14 23 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 32 98 84 69
Laveste vannstand -7 -7 16 39 -49
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm