Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 0 - -7 -10
08/02 kl 01 0 -6 -8 -11
08/02 kl 02 0 -6 -8 -11
08/02 kl 03 0 -6 -9 -12
08/02 kl 04 0 -5 -8 -11
08/02 kl 05 0 -6 -8 -11
08/02 kl 06 0 -5 -8 -10
08/02 kl 07 0 -4 -7 -9
08/02 kl 08 0 -3 -5 -7
08/02 kl 09 0 -1 -3 -5
08/02 kl 10 0 0 -3 -5
08/02 kl 11 0 0 -2 -6
08/02 kl 12 0 0 -2 -6
08/02 kl 13 0 0 -2 -4
08/02 kl 14 0 1 -1 -1
08/02 kl 15 - 4 1 1
08/02 kl 16 - 8 4 4
08/02 kl 17 - 12 8 7
08/02 kl 18 - 15 11 10
08/02 kl 19 - 16 13 11
08/02 kl 20 - 15 13 11
08/02 kl 21 - 16 14 12
08/02 kl 22 - 19 16 13
08/02 kl 23 - 21 17 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 21 26 77 67 45
Max. fra modell: 07/02 12 17 25 78 69 49
Max. fra modell: 07/02 00 15 22 74 69 38
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm