Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 0 24 24 -
10/02 kl 01 0 28 28 -
10/02 kl 02 0 32 32 -
10/02 kl 03 0 38 38 -
10/02 kl 04 0 44 44 -
10/02 kl 05 0 48 48 -
10/02 kl 06 0 53 53 -
10/02 kl 07 0 56 56 -
10/02 kl 08 0 59 59 -
10/02 kl 09 0 61 61 -
10/02 kl 10 0 64 64 -
10/02 kl 11 0 68 68 -
10/02 kl 12 0 71 71 -
10/02 kl 13 0 72 72 -
10/02 kl 14 0 74 74 -
10/02 kl 15 0 75 75 -
10/02 kl 16 0 76 76 -
10/02 kl 17 0 77 77 -
10/02 kl 18 0 77 77 -
10/02 kl 19 0 77 77 -
10/02 kl 20 0 77 77 -
10/02 kl 21 0 75 75 -
10/02 kl 22 0 73 73 -
10/02 kl 23 0 71 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 21 26 77 67 45
Laveste vannstand -6 1 24 45 25
Avvik gult nivå -87 -82 -31 -41 -63
Avvik orange nivå -99 -94 -43 -53 -75
Avvik rødt nivå -118 -113 -62 -72 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm