Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 16 38 24 -
10/02 kl 01 22 42 28 -
10/02 kl 02 24 45 32 -
10/02 kl 03 29 50 38 -
10/02 kl 04 33 54 44 -
10/02 kl 05 36 58 48 -
10/02 kl 06 40 62 53 -
10/02 kl 07 45 67 56 -
10/02 kl 08 49 73 59 -
10/02 kl 09 54 77 61 -
10/02 kl 10 57 81 64 -
10/02 kl 11 59 85 68 -
10/02 kl 12 62 89 71 -
10/02 kl 13 64 92 72 -
10/02 kl 14 65 95 74 -
10/02 kl 15 66 97 75 -
10/02 kl 16 66 98 76 -
10/02 kl 17 65 96 77 -
10/02 kl 18 64 94 77 -
10/02 kl 19 63 93 77 -
10/02 kl 20 62 90 77 -
10/02 kl 21 62 88 75 -
10/02 kl 22 61 88 73 -
10/02 kl 23 59 87 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 32 98 84 69
Laveste vannstand -7 -7 16 39 -49
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm