Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 56 84 67 -
11/02 kl 01 54 81 65 -
11/02 kl 02 51 76 61 -
11/02 kl 03 48 74 57 -
11/02 kl 04 46 71 54 -
11/02 kl 05 43 70 53 -
11/02 kl 06 43 69 53 -
11/02 kl 07 42 67 53 -
11/02 kl 08 42 67 52 -
11/02 kl 09 42 67 50 -
11/02 kl 10 42 66 49 -
11/02 kl 11 41 66 48 -
11/02 kl 12 41 66 48 -
11/02 kl 13 40 65 47 -
11/02 kl 14 39 65 47 -
11/02 kl 15 39 65 46 -
11/02 kl 16 39 65 45 -
11/02 kl 17 39 65 45 -
11/02 kl 18 40 65 45 -
11/02 kl 19 42 64 46 -
11/02 kl 20 43 63 46 -
11/02 kl 21 43 62 46 -
11/02 kl 22 43 61 46 -
11/02 kl 23 43 62 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 32 98 84 69
Laveste vannstand -7 -7 16 39 -49
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm