Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 67 69 69
11/02 kl 01 - 65 67 66
11/02 kl 02 - 61 65 63
11/02 kl 03 - 57 61 61
11/02 kl 04 - 54 56 57
11/02 kl 05 - 53 53 54
11/02 kl 06 - 53 51 52
11/02 kl 07 - 53 48 50
11/02 kl 08 - 52 47 49
11/02 kl 09 - 50 47 48
11/02 kl 10 - 49 48 49
11/02 kl 11 - 48 49 48
11/02 kl 12 - 48 49 46
11/02 kl 13 - 47 50 42
11/02 kl 14 - 47 50 40
11/02 kl 15 - 46 49 40
11/02 kl 16 - 45 49 41
11/02 kl 17 - 45 48 41
11/02 kl 18 - 45 48 40
11/02 kl 19 - 46 48 39
11/02 kl 20 - 46 48 39
11/02 kl 21 - 46 50 39
11/02 kl 22 - 46 51 38
11/02 kl 23 - 45 51 39

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 21 26 77 67 45
Max. fra modell: 07/02 12 17 25 78 69 49
Max. fra modell: 07/02 00 15 22 74 69 38
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm