Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 43 62 43 -
12/02 kl 01 41 61 43 -
12/02 kl 02 38 60 43 -
12/02 kl 03 35 61 45 -
12/02 kl 04 32 62 45 -
12/02 kl 05 30 64 45 -
12/02 kl 06 30 65 45 -
12/02 kl 07 31 67 45 -
12/02 kl 08 32 68 44 -
12/02 kl 09 34 69 43 -
12/02 kl 10 33 69 43 -
12/02 kl 11 34 69 42 -
12/02 kl 12 35 67 40 -
12/02 kl 13 30 63 38 -
12/02 kl 14 23 62 37 -
12/02 kl 15 17 61 36 -
12/02 kl 16 12 59 34 -
12/02 kl 17 2 58 32 -
12/02 kl 18 -8 56 31 -
12/02 kl 19 -18 54 30 -
12/02 kl 20 -27 52 29 -
12/02 kl 21 -36 50 29 -
12/02 kl 22 -44 48 27 -
12/02 kl 23 -49 48 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 32 98 84 69
Laveste vannstand -7 -7 16 39 -49
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm