Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 91 -6 85 91
08/02 kl 02 91 -6 85 91
08/02 kl 03 91 -6 85 91
08/02 kl 04 91 -5 86 91
08/02 kl 05 91 -6 85 91
08/02 kl 06 91 -5 86 91
08/02 kl 07 91 -4 87 91
08/02 kl 08 91 -3 88 91
08/02 kl 09 91 -1 90 91
08/02 kl 10 91 0 91 91
08/02 kl 11 91 0 91 91
08/02 kl 12 91 0 91 91
08/02 kl 13 91 0 91 91
08/02 kl 14 91 1 92 91
08/02 kl 15 91 4 95 -
08/02 kl 16 91 8 99 -
08/02 kl 17 91 12 103 -
08/02 kl 18 91 15 106 -
08/02 kl 19 91 16 107 -
08/02 kl 20 91 15 106 -
08/02 kl 21 91 16 107 -
08/02 kl 22 91 19 110 -
08/02 kl 23 91 21 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 117 168 158 136
Laveste vannstand 85 92 115 136 116
Avvik gult nivå -87 -82 -31 -41 -63
Avvik orange nivå -99 -94 -43 -53 -75
Avvik rødt nivå -118 -113 -62 -72 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm