Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 85 85 85 91
08/02 kl 02 85 85 85 91
08/02 kl 03 84 86 85 91
08/02 kl 04 85 87 86 91
08/02 kl 05 85 86 85 91
08/02 kl 06 84 86 86 91
08/02 kl 07 85 88 87 91
08/02 kl 08 84 88 88 91
08/02 kl 09 85 89 90 91
08/02 kl 10 85 89 91 91
08/02 kl 11 86 91 91 91
08/02 kl 12 87 92 91 91
08/02 kl 13 88 94 91 91
08/02 kl 14 90 96 92 91
08/02 kl 15 92 99 95 -
08/02 kl 16 95 101 99 -
08/02 kl 17 97 104 103 -
08/02 kl 18 100 106 106 -
08/02 kl 19 100 108 107 -
08/02 kl 20 102 109 106 -
08/02 kl 21 103 110 107 -
08/02 kl 22 104 111 110 -
08/02 kl 23 105 114 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 123 189 175 160
Laveste vannstand 84 84 107 130 42
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm