Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 91 - 84 81
08/02 kl 01 91 85 83 80
08/02 kl 02 91 85 83 80
08/02 kl 03 91 85 82 79
08/02 kl 04 91 86 83 80
08/02 kl 05 91 85 83 80
08/02 kl 06 91 86 83 81
08/02 kl 07 91 87 84 82
08/02 kl 08 91 88 86 84
08/02 kl 09 91 90 88 86
08/02 kl 10 91 91 88 86
08/02 kl 11 91 91 89 85
08/02 kl 12 91 91 89 85
08/02 kl 13 91 91 89 87
08/02 kl 14 91 92 90 90
08/02 kl 15 - 95 92 92
08/02 kl 16 - 99 95 95
08/02 kl 17 - 103 99 98
08/02 kl 18 - 106 102 101
08/02 kl 19 - 107 104 102
08/02 kl 20 - 106 104 102
08/02 kl 21 - 107 105 103
08/02 kl 22 - 110 107 104
08/02 kl 23 - 112 108 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 112 117 168 158 136
Max. fra modell: 07/02 12 108 116 169 160 140
Max. fra modell: 07/02 00 106 113 165 160 129
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm